logo-mobiel

Wat is MKB Doorstart?

MKB Doorstart is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

De drie pijlers van MKB Doorstart zijn:

  1. Vroegsignalering: om die ondernemers met (dreigende) problemen op tijd te vinden, werkt MKB Doorstart samen met een groot aantal landelijke partijen zoals banken, de belastingdienst en accountantskantoren.
      
  2. Analyse van de vraag-achter-de-vraag: een onafhankelijke en objectieve ondernemersadviseur benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen.
      
  3. ‘Warme’ overdracht aan een gespecialiseerde partij: MKB Doorstart zoekt de best passende toegang naar partijen op alle terreinen die een ondernemer nodig heeft op dat moment: financiering (inclusief groeikapitaal), juridische dienstverlening (inclusief schuldhulpverlening) en bedrijfsadvisering.

MKB Doorstart biedt als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.